Vec T-49/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z  12. júla 2006 – Hassan/Rada a Komisia ( Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Obmedzujúce opatrenia prijaté proti osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom — Zmrazenie prostriedkov — Základné práva — Ius cogens — Súdna kontrola — Žaloba o neplatnosť a náhradu škody )