Zaak T-49/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 12 juli 2006 — Hassan/Raad en Commissie ( Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen tegen personen en entiteiten die banden hebben met Osama bin Laden, Al Qa'ida-netwerk en de Taliban — Bevriezing van tegoeden — Grondrechten — Jus cogens — Rechterlijke toetsing — Beroep tot nietigverklaring en tot schadevergoeding )