Kohtuasi T-49/04: Esimese Astme Kohtu 12. juuli 2006.  aasta otsus — Hassan versus nõukogu ja komisjon (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud piirangud — Rahaliste vahendite külmutamine — Põhiõigused — Ius cogens — Kohtulik kontroll — Tühistamishagi ja kahju hüvitamise hagi)