Υπόθεση T-49/04: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 12ης Ιουλίου 2006 — Faraj Hassan κατά Συμβουλίου και Επιτροπής (Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν — Δέσμευση κεφαλαίων — Θεμελιώδη δικαιώματα — Jus cogens — Δικαστικός έλεγχος — Προσφυγή ακυρώσεως και αγωγή αποζημιώσεως)