Az egészségügyi miniszter 44/2005. (X. 19.) EüM rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről