Írásbeli kérdés E-5530/06 előterjesztette: Cristiana Muscardini (UEN) a Bizottsághoz. 10000 vadkacsa lemészárlása