Kawża C-543/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-21 ta’ Ġunju 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 91/676/KEE — Artikolu 5(5) u (7) — Punti 1 sa 3 u 5 tal-Parti A tal-Anness II — Punti 1 sa 3 tal-paragrafu 1 u l-paragrafu 2 tal-Anness III — Protezzjoni tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli — Insuffiċjenza tal-miżuri fis-seħħ — Miżuri addizzjonali jew azzjonijiet imsaħħa — Reviżjoni tal-programm ta’ azzjoni — Limitazzjoni tal-applikazzjoni — Fertilizzazzjoni bbilanċjata — Perijodi ta’ applikazzjoni — Kapaċità tal-kontenituri tal-ħażna tad-demel — Applikazzjoni fuq l-artijiet b’xaqliba wieqfa u fuq uċuħ iffriżati jew koperti bil-borra)