2005/461/EK: A Tanács határozata (2005. június 13.) a Régiók Bizottsága egy olasz póttagjának kinevezéséről