2006/589/EK: A Bizottság határozata ( 2006. augusztus 31. ) az aviglicin-hidroklorid, a mandipropamid és a meptil-dinocap hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvételével kapcsolatban a részletes vizsgálatra leadott dossziék hiánytalanságának elvi elismeréséről (az értesítés a C(2006) 3858. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)