Írásbeli kérdés E-5643/06 előterjesztette: Thomas Ulmer (PPE-DE) a Bizottsághoz. Az európai támogatások átlátható elosztása