Дело C-591/18 P: Жалба, подадена на 21 септември 2018 г. от Brugg Kabel AG и Kabelwerke Brugg AG Holding срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 12 юли 2018 г. по дело T-441/14, Brugg Kabel AG и Kabelwerke Brugg AG Holding/Европейска комисия