Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozása ***II Az Európai Parlament 2010. május 18-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására vonatkozó, első olvasatbeli tanácsi álláspontról (16626/2/2009 – C7-0049/2010 – 2009/0027(COD))