COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE CONSILIUL EUROPEAN, PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR UN PARTENERIAT PENTRU DEMOCRAȚIE ȘI PROSPERITATE ÎMPĂRTĂȘITĂ CU ȚĂRILE SUD-MEDITERANEENE