T-218/03–T-240/03. sz. egyesített ügyek: Az Elsőfokú Bíróság 2006. június 13-i ítélete – Boyle és társai kontra Bizottság ( Halászat – Többéves orientációs programok – A többéves orientációs programban megfogalmazott célkitűzéseknek a biztonság javítását célzó növelésére irányuló kérelmek – A 97/413/EK határozat – A Bizottság általi elutasítás – Megsemmisítés iránti kereset – Elfogadhatóság – A Bizottság hatásköre )