Rozpočet Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na finančný rok 2005