Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2005 talousarvio