EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 30/2006 ( 2006. gada 10. marts ), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)