2006 m. kovo 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 30/2006, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)