ETA:n sekakomitean päätös N:o 30/2006, tehty 10 päivänä maaliskuuta 2006 , ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta