Írásbeli kérdés E-0359/06 előterjesztette: Ashley Mote (NI) a Bizottsághoz. Új számviteli standardok alkalmazása