Írásbeli kérdés E-005385/11 Frieda Brepoels (Verts/ALE) a Tanács számára. Az Amnesty International 2011. évi éves jelentése és Spanyolország