Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 213, 31 sierpień 2005