Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CON/2012/62)