T-44/07. sz. ügy: A Törvényszék 2011. július 13-i ítélete — Kaučuk kontra Bizottság ( „Verseny — Kartellek — A butadién gumi és emulziós butadién-sztirol gumi piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A kartellben való részvétel — A jogsértő magatartás betudhatósága — Bírságok — A jogsértés súlya és időtartama — Enyhítő körülmények” )