Írásbeli kérdés E-7292/10 Emilie Turunen (Verts/ALE) a Bizottság számára. A tehergépjármű-vezetők továbbképzésének finanszírozása