P7_TA(2012)0446 A balti-tengeri lazacállományra és az ezen állomány halászata ***I Az Európai Parlament 2012. november 22-i jogalkotási állásfoglalása a balti-tengeri lazacállományra és az ezen állomány halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0470 – C7-0220/2011 – 2011/0206(COD)) P7_TC1-COD(2011)0206 Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. november 22-én került elfogadásra a balti-tengeri lazacállományra és az ezen állomány halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel