C-172/11. sz. ügy: Az Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein (Németország) által 2011. április 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Georges Erny kontra Daimler AG — Werk Wörth