Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 632/2011 al Comisiei din 29 iunie 2011 de derogare, pentru anul 2011, de la Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 privind deschiderea și gestionarea unor contingente tarifare comunitare pentru grâul comun de altă calitate decât cea superioară provenit din țări terțe