Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 632/2011 ( 2011. gada 29. jūnijs ), ar kuru 2011. gadam izdara atkāpi no Regulas (EK) Nr. 1067/2008 par Kopienas tarifa kvotas atklāšanu un pārvaldīšanu parastajiem kviešiem, izņemot augstākā labuma parastos kviešus, no trešām valstīm