2011 m. birželio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 632/2011, kuriuo 2011 m. nukrypstama nuo Reglamento (EB) Nr. 1067/2008, atidarančio trečiųjų šalių kilmės paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, Bendrijos tarifines kvotas ir numatančio jų administravimą