Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 632/2011, 29. juuni 2011 , millega tehakse 2011. aastaks erand komisjoni määrusest (EÜ) nr 1067/2008, millega avatakse kolmandatest riikidest pärit muu kui kõrge kvaliteediga pehme nisu ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine