Írásbeli kérdés E-1794/04 előterjesztette: David Hammerstein Mintz (Verts/ALE) a Bizottsághoz. Vízvezeték építésének szándéka a Cerro Blanco (Río Grande) völgyzáró gáttól az El Atabal ivóvízkészítő berendezésig