Írásbeli kérdés E-3345/04 előterjesztette: Esko Seppänen (GUE/NGL) a Bizottsághoz. A Bizottság tagjainak érdek-összeütközései