A Bizottság 2006.05.19-i határozata az összefonódást a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja (Ügyszám COMP/M.4114 - LOTTOMATICA / GTECH) a /2004/EGK tanácsi rendelet alapján (Csak az olasz nyelvű szöveg hiteles.)