Írásbeli kérdés E-4435/06 előterjesztette: Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a Bizottsághoz. EUROSTAT-nak a kórházi szektor átszervezését érintő beavatkozási mechanizmusa