Zadeva T-17/06: Tožba, vložena 23. januarja 2006 — Giant (Kitajska) proti Svetu