Kohtuasi T-17/06: 23. jaanuaril 2006 esitatud hagi — Giant (Hiina) versus Euroopa Liidu Nõukogu