Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 1406/2002/EK rendeletnek az ügyvezető igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0190 - C6-0150/2005 - 2005/0086(COD))