Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1089, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1307/2013 säädettyihin tiettyihin suoriin tukijärjestelmiin sovellettavista vuoden 2015 talousarviomäärärahojen enimmäismääristä sekä Kroatian erityistä miinanraivaukseen liittyvää varantoa koskevasta osuudesta