A Bizottság határozata ( 2006. február 17. ) a Közösségben a vadon élő madarakban előforduló nagy patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a 2006/86/EK, a 2006/90/EK, a 2006/91/EK, a 2006/94/EK, a 2006/104/EK és a 2006/105/EK határozatok hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2006) 554. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg) (2006/115/EK)