Írásbeli kérdés E-010858/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) a Bizottság számára. A Szaloniki-környéki erdőre vonatkozó projekt