Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1240/2014 ze dne 19. listopadu 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny