Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa - Protokoll och bilagor - 23.Protokoll om det permanenta strukturerade samarbete som inrättas genom artikel I-41.6 och artikel III-312 i konstitutionen