Pogodba o Ustavi za Evropo - Protokoli in priloge - 23. Protokol o stalnem strukturnem sodelovanju, vzpostavljenem na podlagi šestega odstavka I-41. člena in III-312.  člena Ustave