Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - Protocollen en bijlagen - 23.Protocol betreffende permanente gestructureerde samenwerking, ingesteld bij artikel I-41, lid 6, en artikel III-312 van de Grondwet