Trattat Li Jistabbilixxi kostituzzjoni għall-Ewropa - Protokolli u annessi - 23.Protokoll dwar il-koperazzjoni strutturata permanenti stabbilita bl-Artikolu I-41(6) ubl-Artikolu III-312 tal-Kostituzzjoni