Līgums par Konstitūciju Eiropai - Protokoli un Pielikumi - 23.Protokols par pastāvīgu strukturētu sadarbību, kas izveidota ar Konstitūcijas I-41. panta 6. punktu un III-312. pantu