Traktat om en forfatning for Europa - Protokoller og bilag - 23.Protokol om permanent struktureret samarbejde etableret ved forfatningens artikel I-41, stk. 6, og artikel III-312