Smlouva o Ústavě pro Evropu - Protokoly a přílohy - 23.Protokol o stálé strukturované spolupráci stanovené čl. I-41 odst. 6 a článkem III-312 Ústavy