Írásbeli kérdés E-6361/10 Roberta Angelilli (PPE) a Bizottság számára. Tájékoztatás a LIFE+ program keretében nyújtott pénzeszközök Livorno városa általi felhasználásáról